Szczegóły ogłoszenia o przetargu

An updated version of technical specifications, with a correction of clerical errors on pages 27 and 47 (marked in green) has been published in the document library.
Tytuł:
HADEA/2022/CPN/0009_ Umowa ramowa o rezerwację mocy produkcyjnych i prawo pierws...
Instytucja zamawiająca:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Data publikacji w witrynie TED:
27/04/2022
Termin nadsyłania ofert:
14/10/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
HADEA/2022/CPN/0009
HADEA/2022/CPN/0009_ Umowa ramowa o rezerwację mocy produkcyjnych i prawo pierwszeństwa do produkcji szczepionek (EU FAB)
Umowa ramowa o rezerwację mocy produkcyjnych i prawo pierwszeństwa do produkcji szczepionek (EU FAB)Instytucja zamawiająca zamierza zarezerwować moce produkcyjne na minimum 450 mln dawek w ramach wszystkich części.
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
3
Umowa ramowa
85149000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
27/04/2022 00:00
14/10/2022 16:00
03/06/2022 16:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Rezerwacja zdolności produkcyjnych w odniesieniu do szczepionek opartych na mRNA i prawa pierwszeństwa do produkcji szczepionek opartych na mRNA
Świadczenie usług (opisanych w pkt II.1.4) w celu rezerwowania zdolności produkcyjnych i prawa pierwszeństwa do produkcji szczepionek opartych na mRNA.
Część 2
Rezerwacja zdolności produkcyjnych w odniesieniu do szczepionek wektorowych i prawa pierwszeństwa do produkcji szczepionek wektorowych
Świadczenie usług (opisanych w pkt II.1.4) w celu rezerwowania zdolności produkcyjnych w odniesieniu do szczepionek wektorowych i prawa pierwszeństwa do produkcji szczepionek wektorowych.
Część 3
Rezerwacja zdolności produkcyjnych w odniesieniu do szczepionek białkowych i prawa pierwszeństwa do produkcji szczepionek białkowych
Świadczenie usług (opisanych w pkt II.1.4) w celu zarezerwowania zdolności produkcyjnych i prawa pierwszeństwa do produkcji szczepionek białkowych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 082-219919
Ogłoszenie o zamówieniu
27/04/2022 00:00