Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług transportowych i dostawa pojazdów
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
07/04/2022
Termin nadsyłania ofert:
16/05/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/006/21
Świadczenie usług transportowych i dostawa pojazdów
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwany dalej „EUIPO”) zamierza zawrzeć 2 umowy ramowe w systemie kaskadowym w odniesieniu do każdej z następujących części procedury przetargowej.Część 1: Usługi transportowe.Część 2: Dostawa pojazdów do wynajmu bez szoferów i wynajem pojazdów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
2
Umowa ramowa
60100000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
17/05/2022 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi transportowe
Wykonawca musi zapewnić świadczenie następujących usług:1. Usługi szoferów, z pojazdami i bez pojazdów od wykonawcy (regularny transport autobusem, transport osób, dokumentacji lub materiałów o małej wielkości);2. Usługi związane z użytkowaniem pojazdów EUIPO (zarządzanie kartami paliwowymi i elektronicznymi kartami opłat (VIA-T), zarządzanie konserwacją i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w wyjątkowych przypadkach);3. Zarządzanie ruchem pojazdów (usługi wynajmu i wsparcia pojazdów);4. Zadania administracyjne związane z zamówieniem (w wyjątkowych przypadkach).
Część 2
Dostawa pojazdów do wynajmu bez szoferów i wynajem pojazdów
W okresie obowiązywania umowy ramowej wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć:— pojazdy do wynajmu bez szoferów,— wynajem pojazdów.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 069-181806
Ogłoszenie o zamówieniu
07/04/2022 00:00