Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przegląd opublikowanych danych dotyczących narażenia na pestycydy mieszkańców i ...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
29/09/2015
Termin nadsyłania ofert:
03/11/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
OC/EFSA/PRAS/2015/05 (Pesticides for residents and bystanders)
Przegląd opublikowanych danych dotyczących narażenia na pestycydy mieszkańców i osób postronnych, w tym do celów oceny ryzyka środowiskowego
Celem zamówienia jest zebranie wszystkich opublikowanych danych z ostatnich 25 lat (od 1.1.1990) dotyczących:— narażenia na pestycydy mieszkańców i osób postronnych, wraz z odniesieniami dokonanymi w konsultacjach społecznych w związku z wytycznymi EFSA oraz zebraniem i przeanalizowaniem uzyskanych danych dostępnych dla różnych organizacji na świecie (np. Urzędu Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych),— dziennych wartości stężenia substancji w powietrzu w oparciu o prężność par,— wartości znoszenia w przypadku stosowania pestycydów w postaci aerozolu, granulek i na nasionach, poprzez zebranie i przeanalizowanie opublikowanych prac i innych dostępnych danych, np. w szarej literaturze,— możliwych do usunięcia nalistnych pozostałości pestycydów, poprzez zebranie i przeanalizowanie opublikowanych prac i innych dostępnych danych, np. w szarej literaturze.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
29/09/2015 00:00
Nie dotyczy
03/11/2015 23:59
03/11/2015 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 202-365031
Sprostowanie
17/10/2015 00:00
2015/S 188-340263
Ogłoszenie o zamówieniu
29/09/2015 00:00