Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi związane z opracowaniem polityki i oceną wdrażania prawoda...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
03/10/2015
Termin nadsyłania ofert:
16/11/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Umowa ramowa o usługi związane z opracowaniem polityki i oceną wdrażania prawodawstwa dotyczącego emisji przemysłowych
Ogólnym celem umowy ramowej będzie wsparcie Komisji w następujących działaniach:1. analiza, ocena i podsumowanie przedstawionych przez państwa członkowskie informacji dotyczących ich wdrażania obowiązującego prawodawstwa UE i aktualnej polityki UE w zakresie emisji przemysłowych, awarii przemysłowych i rtęci;2. ocena i przegląd (części) obowiązującego prawodawstwa, a także ocena skutków środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz efektów aktualnej i nowej polityki oraz obowiązującego i nowego prawodawstwa, z wyraźnym uwzględnieniem oceny korzyści i skutków finansowych (części) prawodawstwa lub polityki;3. opracowanie nowej polityki w razie potrzeby i gdy będzie to wymagane;4. profilowanie sektorowe:obejmuje zebranie i analizę (dużych) zbiorów danych, analizę sprawozdań (z realizacji) złożonych przez państwa członkowskie, ocenę aktualnych i przyszłych programów polityki, ustalenie opcji zarządzania na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym wraz z oceną ich efektywności, kosztów i korzyści oraz środków realizacji. Obejmuje ono także podsumowanie i podanie do wiadomości sformułowanych wniosków w zwięzły i przejrzysty sposób, dostosowany do odbiorców informacji, jakimi są decydenci oraz szersze grupy odbiorców z przygotowaniem i bez przygotowania technicznego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
03/10/2015 00:00
Nie dotyczy
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 192-346514 Ogłoszenie o zamówieniu 03/10/2015 00:00