Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Międzynarodowe badanie porównawcze łącznych kosztów regulacyjnych ponoszonych pr...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
10/12/2015
Termin nadsyłania ofert:
29/01/2016
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
488/PP/GRO/SME/15/F/S121.
Międzynarodowe badanie porównawcze łącznych kosztów regulacyjnych ponoszonych przez przemysł chemiczny - analiza kwestii konkurencyjności dotyczących sektora
Celem niniejszego badania jest dokonanie oceny łącznych kosztów regulacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa chemiczne prowadzące działalność w krajach, które są głównymi międzynarodowymi konkurentami Unii Europejskiej, a także porównanie tych kosztów z kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwa chemiczne prowadzące działalność w UE. W szczególności celem badania będzie:— dokonanie analizy ogólnych struktur kosztów ponoszonych przez głównych międzynarodowych konkurentów oraz porównanie ich z unijnym przemysłem chemicznym,— wskazanie właściwych przepisów dotyczących chemikaliów w wybranych państwach trzecich oraz dokonanie jakościowej oceny łącznych kosztów będących skutkiem tych przepisów w porównaniu z łącznymi kosztami wynikającymi z podobnych przepisów w UE,— przeprowadzenie studiów przypadku dotyczących kosztów wynikających z najważniejszych przepisów dotyczących chemikaliów w wybranych państwach trzecich w celu porównania ich, również w ujęciu ilościowym, z kosztami wynikającymi z przepisów dotyczących chemikaliów w UE, jak również w celu dokonania oceny ich potencjalnego wpływu na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw chemicznych z UE,— zweryfikowanie wyników badania wśród odpowiednich zainteresowanych stron.Badanie obejmie analizę łącznych kosztów wynikających z przepisów dotyczących chemikaliów w Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz zaproponowanym przez wykonawcę państwie trzecim wybranym przez niego z następującej listy: Brazylia, Indie, Japonia i Korea Południowa. Konsultant zidentyfikuje i przeanalizuje obowiązujące przepisy dowolnego szczebla, tj. mogą to być przepisy szczebla centralnego/federalnego, a także przepisy niższego szczebla. Badanie obejmie wszystkie istotne podsektory przemysłu chemicznego oraz przepisy dotyczące chemikaliów, które bezpośrednio lub pośrednio powodują skutki w postaci kosztów. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał bazowy do przyszłej analizy konkurencyjności.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
10/12/2015 00:00
29/01/2016 23:59
29/01/2016 23:59
10/02/2016 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 239-433381
Ogłoszenie o zamówieniu
10/12/2015 00:00