Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
15.CAT.OP.120 Uzasadnienie biznesowe dla „środowiska zarządzania wieloma mechani...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/10/2015
Termin nadsyłania ofert:
30/11/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
15.CAT.OP.120.
15.CAT.OP.120 Uzasadnienie biznesowe dla „środowiska zarządzania wieloma mechanizmami szyfrowania”
Przedmiotowe uzasadnienie biznesowe służy przeanalizowaniu skutków wdrożenia „środowiska zarządzania wieloma mechanizmami szyfrowania” na potrzeby operacji prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), umożliwiającego bezpieczną wymianę informacji pomiędzy wieloma domenami zabezpieczonymi. W uzasadnieniu biznesowym uwzględnione zostaną aspekty określone w badaniu całościowym w celu zaproponowania wariantów bezpiecznej wymiany informacji w „środowisku zarządzania wieloma mechanizmami szyfrowania” pomiędzy podmiotami prowadzącymi działania w ramach WPBiO, a ponadto poruszone zostaną międzydyscyplinarne aspekty dotyczące działalności gospodarczej. Przedmiotowemu środowisku nadano wysoki priorytet zarówno pod względem bezpieczeństwa dostawy, jak i innowacji.„Środowisko zarządzania wieloma mechanizmami szyfrowania” można określić jako warunki operacyjne, w których złożone i heterogeniczne domeny zabezpieczone wchodzą w interakcje i współpracują w celu wymiany informacji. Złożoność procesu wynika z możliwości występowania różnych poziomów klasyfikacji bezpieczeństwa informacji, w związku z czym każda domena wyposażona jest w inne mechanizmy zabezpieczające. Zarządzanie mechanizmami szyfrującymi jest konieczne w celu utrzymania skuteczności, niezawodności i odporności systemów telekomunikacyjnych i informatycznych WPBiO.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
21/10/2015 00:00
Nie dotyczy
30/11/2015 17:00
01/12/2015 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 204-369567
Ogłoszenie o zamówieniu
21/10/2015 00:00