Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
HL-1276 Utrzymanie i rozwój narzędzia do oceny ryzyka kredytowego RiskAuthority ...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
16/10/2015
Termin nadsyłania ofert:
27/11/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
HL-1276.
HL-1276 Utrzymanie i rozwój narzędzia do oceny ryzyka kredytowego RiskAuthority (RAY)
Statut EBI zobowiązuje tę instytucję do działania zgodnie z najlepszą praktyką rynkową, co przejawia się m.in. spełnianiem wymogów określonych w pakiecie Bazylea III (1. i 2. filar). EBI w obszernym zakresie realizuje zapisy rozporządzenia i dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRR/CRD IV), a obecnie trwają prace dostrajające związane z wdrożeniem zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (AIRB) do oceny ryzyka kredytowego w ramach 1. filaru pakietu Bazylea III.W związku z tym poszukiwany jest usługodawca, który uzupełni działania wewnętrzne EBI w zakresie wdrożenia i utrzymania dodatkowych funkcji kalkulatora ryzyka kredytowego (narzędzia RiskAuthority agencji Moody's) stosowanego w ramach 1. filaru pakietu Bazylea III.Usługodawca:— będzie świadczył usługi doradztwa w zakresie proponowanych zmian dotyczących obliczania kapitału regulacyjnego za pomocą narzędzia RiskAuthority agencji Moody's,— przygotuje specyfikacje funkcjonalne oraz opisze, jakie procesy i systemy są potrzebne do wprowadzenia proponowanych zmian dotyczących obliczania kapitału regulacyjnego za pomocą narzędzia RiskAuthority agencji Moody's,— nawiąże kontakty z właścicielami danych, aby zagwarantować odpowiedni dostęp do danych potrzebnych do obliczania kapitału regulacyjnego,— wdroży i będzie utrzymywał opracowane funkcje obliczania kapitału regulacyjnego za pomocą narzędzia RiskAuthority agencji Moody's,— nawiąże kontakt z działem informatycznym EBI w celu wdrożenia wszelkich wymaganych zmian we wskazanym zakresie i terminie,— będzie testował opracowane rozwiązania informatyczne związane z przedmiotem zamówienia, również w kontekście zmian/integracji aplikacji źródłowej, a także opracowywał i realizował zalecenia naprawcze,— przygotuje dokumentację związaną z przedmiotowym projektem, która będzie przeznaczona dla EBI.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
16/10/2015 00:00
Nie dotyczy
27/11/2015 23:59
Nie dotyczy
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 201-363405
Ogłoszenie o zamówieniu
16/10/2015 00:00