Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc techniczna i usługi wsparcia wymagane na potrzeby organizacji Europejskieg...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
13/05/2022
Termin nadsyłania ofert:
20/06/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
COMM/AWD/2022/6
Pomoc techniczna i usługi wsparcia wymagane na potrzeby organizacji Europejskiego Spotkania Młodzieży 2023
Co dwa lata Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE) gromadzi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, a także online, tysiące młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i spoza UE, aby kształtować pomysły na przyszłość Europy i dzielić się nimi. Jest to wyjątkowa okazja dla młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat, by spotykać się osobiście oraz online, i inspirować się nawzajem oraz wymieniać poglądy z ekspertami, działaczami, influencerami i decydentami w sercu europejskiej demokracji.Po zakończeniu wydarzenia pomysły, obawy i nadzieje młodych ludzi są przedstawiane w sprawozdaniu przekazywanym wszystkim posłom do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy uczestnicy będą mogli rozwinąć najbardziej wpływowe pomysły i przedstawić je bezpośrednio posłom do PE w komisjach parlamentarnych podczas przesłuchań młodzieży.Parlament Europejski zorganizował EYE w latach 2014, 2016, 2018 i 2021. Kolejną edycję zaplanowano na czerwiec 2023 r.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
2,200,000.00 EUR
2,200,000.00 EUR
79950000
FRF11
Warunki udziału
Wymaga się, aby oferent był zarejestrowany we właściwym rejestrze zawodowym lub handlowym (wymóg ten nie dotyczy organizacji międzynarodowych), zgodnie z przepisami krajowymi.
— minimalny roczny obrót w wysokości 1 600 000 EUR w co najmniej dwóch z ostatnich trzech lat obrotowych (2019, 2020 i 2021);— wskaźnik płynności szybkiej powinien być wyższy niż 1,0;— minimalny poziom ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, ustalony z uwzględnieniem wartości umowy i przeprowadzonej przez oferenta analizy ryzyka.(zob. pkt 15.2 specyfikacji)
— co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami;— co najmniej 7 ekspertów w dziedzinie ogólnego zarządzania wydarzeniami i w dziedzinach wyszczególnionych w załączniku I do specyfikacji technicznej, wśród których co najmniej koordynator projektu musi posiadać dziesięcioletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie objętej zaproszeniem do składania ofert; koordynatorzy pakietów roboczych muszą mieć co najmniej siedmioletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie objętej pakietem roboczym; pozostali członkowie zespołu muszą mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie;— ekspert w dziedzinie normy ISO 20121 i zrównoważonego rozwoju, z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w organizacji wydarzeń o zrównoważonym charakterze. Co najmniej jedno z tych wydarzeń zostało zorganizowane zgodnie z wymogami normy ISO 20121;— zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia w ciągu ostatnich trzech lat z udziałem co najmniej 1 000 uczestników z co najmniej pięciu różnych krajów;—zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia w ciągu ostatnich trzech lat z udziałem młodzieży i/lub dla niej.(zob. pkt 15.3 specyfikacji)
Najistotniejsze elementy
13/05/2022 00:00
20/06/2022 17:00
21/06/2022 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 093-252222
Ogłoszenie o zamówieniu
13/05/2022 00:00