Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
15.ESI.OP.203 Badanie dotyczące inteligentnych czujników elektrooptycznych „Arch...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
24/10/2015
Termin nadsyłania ofert:
03/12/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
15.ESI.OP.203.
15.ESI.OP.203 Badanie dotyczące inteligentnych czujników elektrooptycznych „Architektura systemowa służąca zwiększeniu zdolności zestawów czujników do poprawy orientacji sytuacyjnej”
Przedmiotowe badanie będzie dla grupy ds. zdolności technologicznych (CapTech) EDA, pracującej nad technologiami elektrooptycznymi i czujnikowymi (EOST), kolejnym etapem realizacji celu, jakim jest propagowanie współpracy w zakresie badań nad stworzeniem zaawansowanej architektury otwartej umożliwiającej łączenie różnych typów czujników i tworzenie złożonych układów fizycznych (np. czujników dyslokowanych, połączonych w pojedynczy zestaw, zamontowanych na wieży, zintegrowanych w ramach wspólnej platformy), aby pozwolić na dostosowywanie trybów działania do danego scenariusza (np. bezobsługowy czujnik naziemny, statyczny czujnik napowietrzny do monitorowania otoczenia obozu, czujniki sprzętu z funkcją samodzielnej rekonfiguracji).Badaniem należy również objąć odpowiednie technologie dla elementów i modułów wspierających architekturę systemu czujników elektrooptycznych, np. wysokiej klasy elementów i systemów przetwarzania cyfrowego, udoskonalonego detektora podczerwieni lub zaawansowanych, innowacyjnych technologii optycznych, które mają kluczowe znaczenie w przetwarzaniu optycznym lub dwu-/wieloczujnikowym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
24/10/2015 00:00
Nie dotyczy
03/12/2015 12:00
03/12/2015 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 207-374741 Ogłoszenie o zamówieniu 24/10/2015 00:00