Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zapewnienie pracowników tymczasowych Agencji
Instytucja zamawiająca:
European Medicines Agency (EMA)
Data publikacji w witrynie TED:
25/05/2022
Termin nadsyłania ofert:
04/07/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
EMA/2022/01/ST
Zapewnienie pracowników tymczasowych Agencji
EMA, Eurojust i Europol są zdania, że mogą potrzebować pracowników tymczasowych do zadań tymczasowych, zwłaszcza w przypadku nietypowego obciążenia pracą lub do świadczenia określonych usług, do ogólnych zadań korporacyjnych lub specjalistycznych zadań wsparcia naukowego lub wysoce technicznego.Przewiduje się zawarcie wielokrotnych umów ramowych w systemie kaskadowym z maksymalnie trzema wykonawcami na każdą z dwóch części. Dostawcy mogą składać oferty na jedną lub obie części.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
75,360,000.00 EUR
79620000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
25/05/2022 00:00
04/07/2022 12:00
04/07/2022 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Funkcje podstawowe
Pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencje pośrednictwa pracy i wysyłani do Agencji w celu realizacji zadań o charakterze tymczasowym i szczególnym w różnych obszarach, zwłaszcza w przypadku nadmiernego obciążenia pracą lub świadczenia określonych usług.Część 1 obejmuje profile pracowników tymczasowych pełniących „podstawowe funkcje” w agencjach, np. specjalistów ds. dostępu do dokumentów, specjalistów ds. nauki o danych, specjalistów ds. naukowych itp.
Część 2
Funkcje korporacyjne i administracyjne
Pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencje pośrednictwa pracy i wysyłani do Agencji w celu realizacji zadań o charakterze tymczasowym i szczególnym w różnych obszarach, zwłaszcza w przypadku nadmiernego obciążenia pracą lub świadczenia określonych usług.Część 2 obejmuje profile pracowników tymczasowych pełniących „funkcje korporacyjne i administracyjne” w agencjach, np. asystentów ds. administracyjnych, asystentów ds. zasobów ludzkich, asystentów ds. projektowania komunikacji wizualnej itp.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 119-334127
Sprostowanie
22/06/2022 00:00
2022/S 101-278439
Ogłoszenie o zamówieniu
25/05/2022 00:00