Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pozyskiwanie wiedzy społecznościowej: skuteczne zaangażowanie społeczności w oce...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/10/2015
Termin nadsyłania ofert:
15/01/2016
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
OC/EFSA/AMU/2015/03_Crowdsourcing
Pozyskiwanie wiedzy społecznościowej: skuteczne zaangażowanie społeczności w ocenę ryzyka związanego z żywnością i paszą
Celem niniejszej procedury jest udzielenie bezpośredniego zamówienia na wykonanie konkretnych zadań w ściśle wyznaczonym czasie, jak określono w specyfikacji przetargowej. Ogólnym celem zamówienia jest zbadanie możliwości obywatelskich działań naukowych i pozyskiwania wiedzy społecznościowej dzięki nowatorskim zastosowaniom narzędzi informatycznych, wraz z oceną ich przydatności w pracach EFSA.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
21/10/2015 00:00
Nie dotyczy
08/01/2016 23:59
Nie dotyczy
15/01/2016 23:59
22/01/2016 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 223-405472 Sprostowanie 18/11/2015 00:00
2015/S 204-369564 Ogłoszenie o zamówieniu 21/10/2015 00:00