Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem związanym z podróżą
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
28/10/2015
Termin nadsyłania ofert:
29/03/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
2015/EJ/19/PN.
Zarządzanie ryzykiem związanym z podróżą
Ocena ryzyka związanego z podróżą, pomoc medyczna, zarządzanie ewakuacją/sytuacjami kryzysowymi, usługi zapewnienia bezpieczeństwa podczas podróży, pomoc w zakresie transportu i ochrony w sytuacjach doraźnych, zarządzanie ryzykiem związanym z podróżą poprzez system online, ochrona/bezpieczeństwo podróżnego, e-uczenie się.
Usługi
Procedura negocjacyjna z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
28/10/2015 00:00
23/11/2015 23:59
29/03/2016 23:59
23/11/2015 23:59
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 209-378664
Ogłoszenie o zamówieniu
28/10/2015 00:00