Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi związane z restauracjami, zarządzanie i obsługa ich infrastruktury oraz i...
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
17/06/2022
Termin nadsyłania ofert:
08/08/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/012/21
Usługi związane z restauracjami, zarządzanie i obsługa ich infrastruktury oraz inne powiązane usługi, a także koncesje na usługi i wynajem automatów sprzedających i wydających napoje i przekąski
EUIPO, w imieniu i na rzecz podmiotów uczestniczących wymienionych w sekcji I, zamierza zawrzeć dwie umowy ramowe w systemie kaskadowym na potrzeby każdej z poniższych części:— część 1: usługi związane z restauracjami oraz zarządzanie infrastrukturą i obsługa infrastruktury oraz inne powiązane usługi,— część 2: koncesja na świadczenie usług w zakresie obsługi automatów do sprzedaży żywności i napojów, a także wynajem dystrybutorów wody i automatów do sprzedaży innych produktów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
11,449,620.00 EUR
55300000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/06/2022 00:00
08/08/2022 13:00
10/08/2022 13:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi związane z restauracjami oraz zarządzanie infrastrukturą i obsługa infrastruktury oraz inne powiązane usługi
Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług operacyjnych, pomocniczych i specjalistycznych związanych z restauracjami, zarządzaniem infrastrukturą restauracyjną i jej obsługą oraz zakup dostaw przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby tych usług.Usługi operacyjne na rzecz EUIPO są następujące:— zarządzanie koncesją na restaurację samoobsługową, kafeterię i stoisko z jedzeniem na świeżym powietrzu wraz z odpowiednimi kuchniami,— zarządzanie koncesją na restaurację à la carte z kuchnią,— świadczenie specjalnych usług gastronomicznych na żądanie podczas wydarzeń lub spotkań,— świadczenie usług w zakresie zapewniania owoców.Usługi operacyjne na rzecz F4E są następujące:— zarządzanie koncesją na prowadzenie kawiarni samoobsługowej,— zarządzanie koncesją na restaurację à la carte z kuchnią,— świadczenie specjalnych usług gastronomicznych na żądanie.Usługi pomocnicze świadczone na rzecz EUIPO są następujące:— konserwacja zapobiegawcza i naprawcza sprzętu, maszyn i ogólnie materiałów restauracyjnych w kuchniach, strefach usług gastronomicznych i ogólnie w obiektach instytucji zamawiającej,— sprzątanie i dezynfekcja kuchni i pomieszczeń gastronomicznych, w tym również chłodni i ich przedsionków, zamrażarek i lodówek, zlewozmywaków w kuchniach oraz spodów mebli objętych umową w pomieszczeniach gastronomicznych,— system zarządzania pomieszczeniami stref gastronomicznych, w tym elektroniczne zarządzanie rezerwacjami (w przypadku EUIPO możliwe obszary to samoobsługa, stoiska z jedzeniem na świeżym powietrzu itp.), kontrola dostępu pracowników, zarządzanie kolejkami, obsługa zakwaterowania itp..Usługi pomocnicze świadczone na rzecz F4E zostały tymczasowo zawieszone ze względu na COVID-19, ale zostaną wznowione w przyszłości.Specjalistyczne usługi obejmują działania, które mogą umożliwić realizację każdego zlecenia w szczegółowej dziedzinie zarządzania restauracją. Zamówienie obejmuje następujące usługi:— usługi informatyczne,— projektowanie i komunikacja,— usługi doradztwa technicznego.
Część 2
Koncesja na świadczenie usług w zakresie obsługi automatów do sprzedaży żywności i napojów, a także wynajem dystrybutorów wody i automatów do sprzedaży innych produktów
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy ramowej w systemie kaskadowym z maksymalnie dwoma wykonawcami o usługi w zakresie obsługi automatów do sprzedaży żywności i napojów, wynajmu dystrybutorów wody oraz innych automatów i urządzeń różnego rodzaju, a także usługi i działania związane z zarządzaniem nimi.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 131-372284
Sprostowanie
11/07/2022 00:00
2022/S 120-336871
Sprostowanie
24/06/2022 00:00
2022/S 116-323147
Ogłoszenie o zamówieniu
17/06/2022 00:00