Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Realizacja programu szkoleń dla młodych dziennikarzy europejskich w Belgii, Bułg...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
13/06/2022
Termin nadsyłania ofert:
15/07/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
COMM/AWD/2022/480
Realizacja programu szkoleń dla młodych dziennikarzy europejskich w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii i Włoszech
Wymagane usługi obejmują organizację i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego kwestiom UE, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy, pracujących dla mediów UE, na temat spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE oraz zwiększenie świadomości na temat znaczenia Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Będzie ono obejmować moduł w każdym z krajów uczestniczących (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia i Włochy), a następnie moduł w Brukseli lub Strasburgu dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników modułu pierwszego.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu w danym kraju;• wybór uczestników dla obu modułów;• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
10
Umowa ramowa
3,500,000.00 EUR
80500000
Warunki udziału
Od oferenta (lub każdego członka grupy podmiotów gospodarczych) wymaga się wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Belgii
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Belgii, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 2
Realizacja programu szkoleń dla młodych dziennikarzy europejskich w Bułgarii
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Bułgarii, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 3
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Chorwacji
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Chorwacji, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 4
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Finlandii
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Finlandii, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 5
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich we Francji
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł we Francji, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 6
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Niemczech
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Niemczech, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 7
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich we Włoszech
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł we Włoszech, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 8
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Polsce
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Polsce, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 9
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Portugalii
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Portugalii, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Część 10
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Hiszpanii
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Hiszpanii, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 116-323164
Sprostowanie
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Ogłoszenie o zamówieniu
13/06/2022 00:00