Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie skutków ewentualnych zmian dyrektywy 94/9/WE dotyczącej urządzeń i syste...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
09/08/2012
Termin nadsyłania ofert:
17/09/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
211/PP/ENT/IMA/12/1110412.
Badanie skutków ewentualnych zmian dyrektywy 94/9/WE dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych (ATEX), dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych i dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn w odniesieniu do urządzeń...
Celem badania jest zapewnienie Komisji danych oraz analiz technicznych i ekonomicznych niezbędnych do oceny ewentualnych skutków ekonomicznych i społecznych takiego rozszerzenia zakresu dyrektywy ATEX 94/9/WE, dyrektywy nr 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy nr 2006/42/WE w sprawie maszyn. W ramach badania należy stworzyć wykaz najważniejszych kategorii sprzętu używanego w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich, w tym stosowanego na instalacjach ruchomych i nieruchomych; przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną produkcji i dostawy sprzętu opisanego w wykazie; oraz ocenić skutki ekonomiczne i społeczne różnych opcji politycznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
09/08/2012 00:00
17/09/2012 23:59
17/09/2012 23:59
24/09/2012 11:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 152-253427
Ogłoszenie o zamówieniu
09/08/2012 00:00