Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Odpowiedzialne społecznie zamówienia publiczne
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
10/10/2022
Termin nadsyłania ofert:
05/12/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
EISMEA/2022/OP/0014
Odpowiedzialne społecznie zamówienia publiczne
Zamówienie pobudzi integrację aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, w tym zwiększenie świadomości na temat zachęt do inwestycji społecznych w świadczenie usług publicznych, promowanie zaangażowania podmiotów gospodarki społecznej w procedury przetargowe i procesy łańcucha wartości oraz zwiększenie świadomości wśród głównych przedsiębiorstw w zakresie większej współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi. Będzie on oparty na pomyślnych wynikach projektu „Budżet na rzecz wpływu społecznego”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Zamówienie publiczne
2,200,000.00 EUR
75110000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
10/10/2022 00:00
05/12/2022 10:00
05/12/2022 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Szkolenia i działania zwiększające świadomość w zakresie odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych
Przeprowadzenie szkoleń i działań uświadamiających dotyczących odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych.
Część 2
Pomiar pozytywnego wpływu odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych
Osiągnięcie lepszego zrozumienia istniejących ram i zakresu w odniesieniu do metod, polityk i praktyk pomiarowych w odniesieniu do wpływu społecznego na zamówienia publiczne w państwach członkowskich UE.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 218-623521
Sprostowanie
11/11/2022 00:00
2022/S 195-551538
Ogłoszenie o zamówieniu
10/10/2022 00:00