Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług komunikacji strategicznej dla Europejskiej Agencji Środowiska
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
03/12/2015
Termin nadsyłania ofert:
15/01/2016
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EEA/COM/15/008.
Świadczenie usług komunikacji strategicznej dla Europejskiej Agencji Środowiska
Ważnym elementem mandatu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) jest zagwarantowanie, aby opracowywane przez nią informacje dotyczące środowiska były rozpowszechniane, dostępne i zrozumiałe dla potencjalnych użytkowników.EEA opracowała ramy działań informacyjnych na lata 2014–2018, w których opisano, w jaki sposób działania informacyjne EEA mają wspierać jej wieloletni program prac.Ramy te mają służyć wprowadzeniu w życie owych założeń, a ich celem jest udoskonalenie treści oraz poprawa dostępności i wykorzystywania informacji dotyczących środowiska zapewnianych przez EEA. Działania w tym zakresie są prowadzone w oparciu o zestaw kluczowych haseł, w których określono (w ogólnym zarysie) kluczowe grupy docelowe i wymieniono priorytetowe obszary prac. W toku swojej działalności informacyjnej EEA regularnie wykorzystuje w uzupełnieniu źródeł wewnętrznych umiejętności i specjalistyczne kompetencje zewnętrznych usługodawców — również w obszarze komunikacji strategicznej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
03/12/2015 00:00
Nie dotyczy
15/01/2016 16:00
26/01/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 234-424503
Ogłoszenie o zamówieniu
03/12/2015 00:00