Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Włączenie MŚP w rynek cyfrowy.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
18/07/2012
Termin nadsyłania ofert:
25/09/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
202/PP/ENT/CIP/12/C/N01C031
Włączenie MŚP w rynek cyfrowy.
Celem zamówienia jest przyspieszenie włączenia mniejszych przedsiębiorstw w świat cyfrowy za pomocą środków wsparcia, w tym poprzez lepsze zrozumienie najważniejszych trendów w przedsiębiorczości cyfrowej, utworzenie usystematyzowanego mechanizmu kontroli powstających trendów w technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), nowych modeli biznesowych oraz ich wpływu na gospodarkę europejską, usuwając nadal istniejące bariery techniczne w komunikacji cyfrowej oraz przyspieszając włączenie MŚP w ogólnoświatowe cyfrowe łańcuchy dostaw.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
18/07/2012 00:00
Nie dotyczy
25/09/2012 23:59
05/10/2012 00:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1: włączenie MŚP w rynek cyfrowy: rozwijanie bazy wiedzy o cyfrowej przedsiębiorczości w Europie
Celem pierwszej części jest rozwijanie bazy wiedzy o aktualnym stanie i ewolucji przedsiębiorczości cyfrowej w Europie. Dzięki temu zostanie opracowany mechanizm monitorowania, pomiarów i oceny najistotniejszych trendów w przedsiębiorczości cyfrowej, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowo powstających potrzeb rynkowych, nowych modeli biznesowych oraz ich wpływu na gospodarkę europejską. Mechanizm monitorowania ma służyć określeniu nowych możliwości biznesowych dla MŚP i przedsiębiorców oraz wskazać odpowiednie środki wsparcia w celu pobudzenia działalności gospodarczej w erze cyfrowej.
Część 2
Część 2: stymulowanie innowacji przemysłowych w sektorze budowlanym dzięki inteligentnemu stosowaniu ICT: włączenie MŚP w cyfrowe łańcuchy dostaw
Celem części drugiej jest poprawa konkurencyjności i wydajności branży budowlanej w Europie poprzez stymulowanie innowacyjnego i sprawnego korzystania z ICT wzdłuż łańcuchów dostaw. W centrum zainteresowania tego działania znajdują się w szczególności MŚP, jako że celem jest ułatwienie MŚP uczestnictwa w ogólnoświatowych cyfrowych sieciach wartości, aby mogły stać się międzynarodowymi partnerami biznesowymi. W bardziej szczegółowym ujęciu działania te mają uzupełnić ramy interoperacyjności poprzez rozmaite rozwiązania i systemy ICT, bazując na istniejących platformach komunikacyjnych, systemach ICT oraz pracach normalizacyjnych, a także włączając je w jednolitą architekturę na szczeblu europejskim i/lub międzynarodowym. Celem nadrzędnym jest stworzenie innowacyjnego, jednolitego środowiska e-biznesowego, które mogłoby stymulować i umożliwić przyjęcie technologii ICT i e-biznesowych głównie przez MŚP działające w branży budowlanej (czyli w sektorze o dużym odsetku MŚP), mocno dotkniętej aktualnym spowolnieniem gospodarczym w Europie.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 136-226072
Ogłoszenie o zamówieniu
18/07/2012 00:00