Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi wsparcia wdrażania przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) przekrojowyc...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
17/12/2015
Termin nadsyłania ofert:
08/02/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/IDM/15/026.
Usługi wsparcia wdrażania przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) przekrojowych działań z zakresu koordynacji elementu „in situ” programu Copernicus (2 części)
Copernicus, wcześniej znany jako GMES (globalny program monitorowania środowiska i bezpieczeństwa) jest europejskim programem na rzecz utworzenia europejskiej zdolności obserwacji Ziemi.EEA zamawia usługi od 1 do 2 wykonawców w obrębie 2 dziedzin tematycznych lub części, tzn. część 1: obserwacje (meteorologia, oceanografia, skład chemiczny atmosfery i jakość powietrza oraz klimat); a także część 2: tematy związane z danymi przestrzennymi. Te 2 dziedziny tematyczne obejmą bardzo dużą część, jeśli nie całość, zbiorów danych „in situ” i produktów pochodnych, które są potrzebne w usługach programu Copernicus w celu wytwarzania i/lub walidacji produktów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
17/12/2015 00:00
Nie dotyczy
08/02/2016 16:00
15/02/2016 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Obserwacje
Komisja Europejska powierzyła agencji EEA wdrożenie działań przekrojowych z zakresu koordynacji elementu „in situ” programu Copernicus. Działania koordynujące zostały podzielone na 4 główne zadania opisane w specyfikacjach technicznych. Właśnie w celu wykonania tych 4 zadań EEA zamawia fachowe wsparcie tematyczne oraz wsparcie techniczne w odniesieniu do obserwacji „in situ” i produktów pochodnych wymaganych przez usługi programu Copernicus. Część ta obejmuje następujące dziedziny tematyczne: meteorologię, oceanografię, skład chemicznych atmosfery i jakość powietrza oraz klimat.
Część 2
Tematy związane z danymi przestrzennymi
Komisja Europejska powierzyła agencji EEA wdrożenie działań przekrojowych z zakresu koordynacji elementu „in situ” programu Copernicus. Działania koordynujące zostały podzielone na 4 główne zadania opisane w specyfikacjach technicznych. Właśnie w celu wykonania tych 4 zadań EEA zamawia fachowe wsparcie tematyczne oraz wsparcie techniczne w odniesieniu do tematów związanych z danymi przestrzennymi wymaganych przez usługi programu Copernicus. Ta część obejmuje następujące dziedziny tematyczne, przedstawione w dyrektywie Inspire [dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.3.2007 ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (Inspire), Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1]: załącznik I, załącznik II i załącznik III (z wyjątkiem tematów: 13, 14 i 15).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 244-442785
Ogłoszenie o zamówieniu
17/12/2015 00:00