Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspieranie umiędzynarodowienia MŚP; zwiększanie gotowości unijnych MŚP do umiędz...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
19/12/2015
Termin nadsyłania ofert:
02/03/2016
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EASME/COSME/2015/028.
Wspieranie umiędzynarodowienia MŚP; zwiększanie gotowości unijnych MŚP do umiędzynarodowienia na rynkach docelowych
Celem tego zaproszenia do składania ofert jest realizacja pierwszego projektu testowego umożliwiającego Komisji Europejskiej wdrożenie strategii, polityki i działań zmierzających do wsparcia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw nieposiadających doświadczenia na arenie międzynarodowej w wykorzystaniu możliwości rozwoju poza granicami europejskiego rynku wewnętrznego UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
19/12/2015 00:00
Nie dotyczy
26/02/2016 23:59
Nie dotyczy
02/03/2016 23:59
14/03/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 013-017785 Sprostowanie 20/01/2016 00:00
2015/S 246-446222 Ogłoszenie o zamówieniu 19/12/2015 00:00