Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - Przegląd piśmiennictwa i ocena alternatywnych metod badan...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
22/12/2015
Termin nadsyłania ofert:
04/02/2016
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
OC/EFSA/PRAS/2015/07
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - Przegląd piśmiennictwa i ocena alternatywnych metod badania neurotoksyczności
EFSA wymaga wykonania przeglądu piśmiennictwa, analizy i oceny stanu wiedzy w zakresie aktualnie dostępnych lub opracowywanych alternatywnych metod badania neurotoksyczności (z wykluczeniem neurotoksyczności rozwojowej, DNT) na potrzeby wsparcia wzajemnej oceny substancji czynnych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1107/2009.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Nie dotyczy
Warunki udziału
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
jak określono w pkt 2 specyfikacji dostępnej w internecie.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Najistotniejsze elementy
22/12/2015 00:00
Nie dotyczy
04/02/2016 14:30
05/02/2016 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 247-448664
Ogłoszenie o zamówieniu
22/12/2015 00:00