Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Some formal parts of the documents and references to the draft contract and to the Financial Regulation will be revised and updated in January. The technical parts will not suffer any changes. A Corrigendum will be published in TED.
Tytuł:
Instrument na rzecz MŚP - etap 3: dostęp do nowych rynków geograficznych - progr...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Data publikacji w witrynie TED:
30/12/2015
Termin nadsyłania ofert:
01/03/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/H2020/SME/2016/002.
Instrument na rzecz MŚP - etap 3: dostęp do nowych rynków geograficznych - program uczestnictwa w zagranicznych targach handlowych
Ogólnym celem instrumentu na rzecz MŚP jest stymulowanie wzrostu i tworzenia miejsc pracy w MŚP będących jego beneficjentami oraz znalezienie odpowiedzi na wyzwania społeczne. Cel ten można osiągnąć poprzez wsparcie w rozwoju i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów/usług/procesów przez MŚP. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji bezpośrednich, coachingu w zakresie innowacyjności w biznesie oraz usług komercjalizacji.Celem etapu 3 instrumentu na rzecz MŚP — „Dostęp do nowych rynków geograficznych — program uczestnictwa w zagranicznych targach handlowych” jest ułatwienie dostępu korzystających MŚP do najważniejszych międzynarodowych targów handlowych na nowych rynkach geograficznych poza Unią Europejską i w krajach stowarzyszonych w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”. MŚP korzystające z instrumentu będą również uczestniczyć w targach odbywających się w Europie. Warto przy tym mieć na uwadze, że regionalne i krajowe agencje wsparcia przedsiębiorczości zazwyczaj organizują wspólne stoiska innowacyjnych MŚP na największych targach w Europie (Targi Hanowerskie, Światowy Kongres Technologii Mobilnych w Barcelonie i wiele innych). Wspieranie reprezentacji MŚP na targach w Europie oznaczałoby powielanie już podejmowanych wysiłków lub wywoływanie wrażenia niepożądanej konkurencji. Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy zatem wyłącznie największych targów zagranicznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
30/12/2015 00:00
Nie dotyczy
01/03/2016 23:59
11/03/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 017-024828
Sprostowanie
26/01/2016 00:00
2015/S 252-461136
Ogłoszenie o zamówieniu
30/12/2015 00:00