Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
EEA/COM/22/002 – Usługi pisania i redagowania (dwie części)
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/10/2022
Termin nadsyłania ofert:
09/12/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/2022/OP/0038
EEA/COM/22/002 – Usługi pisania i redagowania (dwie części)
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest świadczenie usług w zakresie pisania i redagowania. Pisanie obejmie: pisanie i ponowne pisanie treści naukowych, a także doradztwo i konsultacje w zakresie treści publikacji naukowych, opracowanie kluczowych wiadomości oraz dostrojenie tonu i dostosowanie treści do wymaganych odbiorców. Redagowanie i korekta obejmuje usługi w zakresie redakcji i korekty w języku angielskim w odniesieniu do publikacji EEA. Mogą to być sprawozdania, opracowania informacyjne, sprawozdania internetowe i wskaźniki. Redagowane teksty będą głównie przeznaczone do publikacji w internecie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
2,000,000.00 EUR
79500000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
21/10/2022 00:00
09/12/2022 14:00
12/12/2022 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1 – usługi pisania
Część ta obejmuje usługi w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, dotyczących kwestii środowiskowych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, w tym dla decydentów politycznych w dziedzinie środowiska i w dziedzinach pokrewnych, naukowców, pracowników akademickich, przedsiębiorstw, mediów i ogółu społeczeństwa.
Część 2
Część 2 – usługi w zakresie korekty i redakcji
Niniejsza część obejmuje usługi w zakresie redakcji i korekty w języku angielskim publikacji EEA. Mogą to być sprawozdania, opracowania informacyjne, sprawozdania internetowe i wskaźniki. Redagowane teksty będą głównie przeznaczone do publikacji w internecie.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 204-576823
Ogłoszenie o zamówieniu
21/10/2022 00:00