Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc zewnętrzna dla służb administracyjnych, służb ds. zarządzania projektem i ...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
30/01/2020
Termin nadsyłania ofert:
02/03/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1589
Pomoc zewnętrzna dla służb administracyjnych, służb ds. zarządzania projektem i służb ds. analizy biznesowej w dyrekcji EBI ds. kontroli finansowej
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków zostało wystosowane w celu pozyskania pomocy zewnętrznej w realizacji usług administracyjnych w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości i w powiązanych obszarach, a także w celu pozyskania pomocy zewnętrznej w zarządzaniu projektem oraz analizy biznesowej w obszarze rachunkowości, sprawozdawczości i w powiązanych dziedzinach.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
http://www.eib.org/about/procurement
79211000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
30/01/2020 00:00
02/03/2020 15:00
04/03/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi administracyjne
Część 1 obejmuje usługi związane z szerokim wachlarzem zadań w dziedzinie rachunkowości i administracji na podstawie umowy ramowej. Wymagane usługi są podzielone na 3 obszary biznesowe:— wydatki administracyjne,— rachunkowość i sprawozdawczość,— inne powiązane dziedziny.
Część 2
Usługi zarządzania projektami i analiza biznesowa
Część 2 obejmuje usługi zarządzania projektami i analizę biznesową.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 021-045414
Ogłoszenie o zamówieniu
30/01/2020 00:00