Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa mebli biurowych dla Europejskiej Agencji Środowiska
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
02/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
12/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/ADS/16/002.
Dostawa mebli biurowych dla Europejskiej Agencji Środowiska
EEA zamierza zawrzeć umowę ramową o dostawy, na podstawie której dokona zakupu mebli do swojej sali konferencyjnej, jak również usług powiązanych, takich jak demontaż i usunięcie obecnie używanych przestarzałych mebli, montaż i instalacja nowych artykułów, demonstracja zastosowania mebli oraz wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Ponadto EEA zamierza wymieniać w razie zapotrzebowania swoje meble biurowe i pomocnicze już zamontowane w biurach i salach konferencyjnych.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
02/07/2016 00:00
12/08/2016 16:00
22/08/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 126-224589 Ogłoszenie o zamówieniu 02/07/2016 00:00