Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dane na temat bezpieczeństwa (D4S) – Usługi w zakresie dużych zbiorów danych i a...
Instytucja zamawiająca:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Data publikacji w witrynie TED:
07/04/2023
Termin nadsyłania ofert:
08/05/2023
Status:
Zamknięte
Informacja
EASA.2023.HVP.03
Dane na temat bezpieczeństwa (D4S) – Usługi w zakresie dużych zbiorów danych i analizy – etap rozwoju (DEV)
Po pomyślnie zakończonej fazie dowodu koncepcji, w ramach której zgromadzono i przeanalizowano dane z całego systemu lotniczego (w tym sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa, dane o lotach pochodzące od operatorów lotniczych, dane o ruchu pochodzące z systemu zarządzania ruchem lotniczym oraz dane meteorologiczne, a także wszelkie źródła danych, zbiory danych lub bazy danych, które przyczyniają się do lepszego zrozumienia sytuacji w lotnictwie), głównym celem etapu rozwoju (DEV) programu Data4Safety, będącego przedmiotem niniejszej procedury, jest stopniowe rozszerzenie członkostwa na większą liczbę zainteresowanych stron z europejskiego systemu lotniczego, zwiększenie skali gromadzenia danych i ich analizy oraz pełna integracja z procesami operacyjnymi zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa lotniczego w Unii Europejskiej. Celem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług dotyczących dużych zbiorów danych oraz analizy danych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
2
Zamówienie publiczne
72300000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/04/2023 00:00
08/05/2023 11:00
09/05/2023 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi dotyczące platform do gromadzenia danych i dużych zbiorów danych
Zapewnienie na rzecz EASA i programu Data4Safety (D4S) rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby ustanowienia przesyłu danych, platform do gromadzenia danych i dużych zbiorów danych oraz wsparcia technicznego na rzecz ekspertów EASA, programu D4S i wykonawcy części 2.
Część 2
Usługi analizy danych
Zapewnienie usług analizy danych oraz platformy współpracy w celu wsparcia działań EASA i Data4Safety w zakresie wspólnej analizy danych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2023/S 074-222608
Sprostowanie
14/04/2023 00:00
2023/S 070-213657
Ogłoszenie o zamówieniu
07/04/2023 00:00