Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
02/03/2016
Termin nadsyłania ofert:
08/04/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/C/2016/004.
Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych oraz usług szpitalnych
Usługi statystyczne będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert zostały podzielone na następujące części: część 1: koordynacja badania cen 2017 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej; część 2: koordynacja badań cen 2017 i 2018 w kategorii budownictwa w ramach parytetów siły nabywczej; część 3: koordynacja badań cen 2017–2020 w kategorii usług szpitalnych w ramach parytetów siły nabywczej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
02/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
15/04/2016 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Koordynacja badania cen 2017 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej Wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne stanowią znaczną część nakładów brutto na środki trwałe, do których zalicza się maszyny, urządzenia elektryczne i optyczne, środki transportu oraz oprogramowanie. Badanie cen w kategorii wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych przeprowadza się co dwa lata. Ta część obejmuje badanie, które ma zostać przeprowadzone w 2017. Przygotowania do tego badania rozpoczną się w 2016, natomiast walidacja wyników zakończy się w 2018. Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 krajach uczestniczących.
Część 2 Koordynacja badań cen 2017 i 2018 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej Badanie cen w kategorii budownictwo przeprowadza się w sposób ciągły na przestrzeni 2 lat i przebiega ono następująco: — rok 1: domy wolnostojące, zabudowania przemysłu drobnego oraz mosty (łącznie: około 340 obiektów), — rok 2: domy w stylu portugalskim lub skandynawskim, mieszkania, budynki biurowe, modernizacja budynków i nawierzchni asfaltowych (łącznie: również około 340 obiektów). Niniejsza część dotyczy badań, które mają zostać przeprowadzone w 2017 i 2018. Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 państwach uczestniczących.
Część 3 Koordynacja badań cen 2017–2020 w kategorii usług szpitalnych w ramach parytetów siły nabywczej Usługi szpitalne stanowią znaczną część wydatków na zdrowie. Co roku gromadzi się dane za 3 lata poprzedzające, umożliwiające dokonanie przeglądu danych przedłożonych w latach wcześniejszych. Zadanie dotyczy przeprowadzenia w latach 2017-2020 badań we wszystkich 37 państwach uczestniczących.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 043-070157 Ogłoszenie o zamówieniu 02/03/2016 00:00