Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie skutków europejskich rozporządzeń REACH i CLP dotyczących chemikaliów w ...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
03/03/2016
Termin nadsyłania ofert:
14/04/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
16.ESI.OP.038.
Badanie skutków europejskich rozporządzeń REACH i CLP dotyczących chemikaliów w odniesieniu do sektora obrony
Oczekiwane kluczowe elementy analizy są następujące: 1. ocena skutków rozporządzeń REACH [rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady] oraz CLP [rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady] w odniesieniu do unijnego sektora obrony; 2. praktyczne propozycje dotyczące udoskonaleń rozporządzeń REACH i CLP oraz ich aktualnego systemu wdrażania, które byłyby podstawą wkładu EDA i uczestniczących państw członkowskich w następny przegląd rozporządzenia REACH przeprowadzany przez Komisję Europejską oraz służyłyby jako sugestie zmian rozporządzenia REACH po 2018 r.; 3. podsumowanie informacji na temat skutków innych rozporządzeń dotyczących chemikaliów w odniesieniu do ministerstw obrony i sektora obrony państw członkowskich UE – zwłaszcza rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012], rozporządzenia dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych [rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady], rozporządzenia w sprawie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009] – interakcji między rozporządzeniami REACH i CLP, a także strategia (co najmniej projekt) i propozycje udoskonaleń.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
03/03/2016
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 044-072032 Ogłoszenie o zamówieniu 03/03/2016