Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
VP-1289 Usługi rekrutacyjne dla grupy EBI
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
15/03/2016
Termin nadsyłania ofert:
25/04/2016
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
VP-1289.
VP-1289 Usługi rekrutacyjne dla grupy EBI
Wybór usługodawców, którzy zapewnią grupie EBI wsparcie w dokonywaniu wyboru odpowiednich kandydatów na określone stanowiska.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
15/03/2016 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
25/04/2016 23:59
Nie dotyczy
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Kadra kierownicza Usługodawca zapewni dla grupy EBI odpowiednich kandydatów na stanowiska kierownicze.
Część 2 Wyspecjalizowany profesjonalny personel Grupa EBI regularnie zatrudnia różnych specjalistów, takich jak bankierzy korporacyjni i finansiści projektów, specjaliści ds. inwestycji, specjaliści ds. ryzyka kredytowego, prawnicy bankowi i finansowi, ekonomiści i inżynierowie, a także specjaliści ds. rynków kapitałowych, obsługi transakcji i zarządzania portfelem płynnościowym. Istnieje również potrzeba rekrutacji specjalistów w innych obszarach organizacji, takich jak IT, HR, komunikacja, kontrola finansowa i tłumaczenia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 155-280009 Sprostowanie 12/08/2016 00:00
2016/S 052-086099 Ogłoszenie o zamówieniu 15/03/2016 00:00