Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa, przechowywanie i dystrybucja środków ochrony indywidualnej przeznaczony...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Data publikacji w witrynie TED:
18/03/2016
Termin nadsyłania ofert:
09/05/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
SANTE/2016/C3/008
Dostawa, przechowywanie i dystrybucja środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia, którzy mogą mieć styczność ze szczególnie niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi
Przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy, przechowywania i dystrybucji środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia, którzy mogą mieć styczność ze szczególnie niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi w placówkach opieki zdrowotnej w Europie.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
18/03/2016 00:00
09/05/2016 16:00
18/05/2016 09:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Ochrona indywidualna oczu Zamówienie obejmuje 3 rodzaje środków ochrony indywidualnej oczu: ochrona gazoszczelna, ochrona przed rozpryskami, osłona twarzy (zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
Część 2 Sprzęt ochrony układu oddechowego Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami: klasa ochronna FFP1, FFP2, FFP3 (zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
Część 3 Rękawice ochronne Zamówienie obejmuje 3 typy rękawic ochronnych: — rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami (rękawice 1. warstwy), — rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami (rękawice 2. warstwy), — rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi. (Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
Część 4 Odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi Odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi: kombinezony i oddzielny kaptur z kołnierzem (zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
Część 5 Obuwie robocze Obuwie robocze (zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
Część 6 Szpitalna odzież funkcyjna Szpitalna odzież funkcyjna: jednorazowe fartuchy, nieprzepuszczalne fartuchy frontowe, odzież chirurgiczna.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 055-091134 Ogłoszenie o zamówieniu 18/03/2016 00:00