Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zapewnienie wiedzy specjalistycznej użytkowników przestrzeni powietrznej w ramac...
Instytucja zamawiająca:
SESAR Joint Undertaking
Data publikacji w witrynie TED:
29/03/2023
Termin nadsyłania ofert:
19/05/2023
Status:
Zamknięte
Informacja
S3JU/LC/013-CFT
Zapewnienie wiedzy specjalistycznej użytkowników przestrzeni powietrznej w ramach europejskiego Programu cyfrowej przestrzeni powietrznej
Zapewnienie wsparcia ze strony cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej w realizacji celów europejskiego Programu cyfrowej przestrzeni powietrznej poprzez świadczenie usług doradztwa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Tylko jedna część
1
Zamówienie publiczne
1,600,000.00 EUR
73000000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
29/03/2023 00:00
19/05/2023 18:00
23/05/2023 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Globalne i regionalne operacje linii lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem operacji linii lotniczych między Europą a innymi regionami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz wewnątrzeuropejskiej regionalnej linii...
Zapewnienie wsparcia ze strony cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej w globalnych i regionalnych operacjach linii lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem operacji lotniczych między Europą a innymi regionami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz wewnątrzeuropejskich regionalnych operacji lotniczych.
Część 2
Komercyjne usługi lotnicze
Zapewnienie wsparcia ze strony cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej w biznesowych operacjach lotniczych.
Część 3
Operacje w ramach lotnictwa ogólnego i z wykorzystaniem wiropłatów
Zapewnienie wsparcia ze strony cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej w operacjach w lotnictwie ogólnym i wiropłatów.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2023/S 063-186876
Ogłoszenie o zamówieniu
29/03/2023 00:00