Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Relacje i kontakty z mediami - wydarzenia informacyjne dla mediów, PO/2016-04/A2
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
24/03/2016
Termin nadsyłania ofert:
25/04/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
PO/2016-04/A2.
Relacje i kontakty z mediami - wydarzenia informacyjne dla mediów, PO/2016-04/A2
Na potrzeby tego zamówienia opracowano 3 moduły. Pierwszy moduł obejmuje stworzenie projektu i organizację seminariów informacyjnych oraz wizyt studyjnych dla mediów. Wydarzenia te będą odbywać się przede wszystkim w siedzibach instytucji europejskich w Brukseli lub w jednym z 28 państw członkowskich UE, niemniej mogą być one także organizowane w państwach objętych unijną polityką sąsiedztwa bądź w dowolnym innym państwie na świecie. Na drugi moduł składa się opracowanie i zorganizowanie wydarzeń online skierowanych do mediów o bardziej specjalistycznym charakterze. W zależności od przedmiotu i dostępnych środków wydarzenia te mogą być otwarte dla szerszej grupy zainteresowanych wnioskodawców. Moduł trzeci obejmuje działania przygotowawcze i następcze dotyczące wydarzeń informacyjnych i sesji organizowanych w ramach modułów 1 i 2 lub inne działania związane z relacjami z mediami służące wspieraniu procesu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji pomiędzy mediami w oparciu o wspólne zainteresowanie sprawami UE i jej polityką.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
24/03/2016 00:00
25/04/2016 17:00
29/04/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 059-098839
Ogłoszenie o zamówieniu
24/03/2016 00:00