Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi zapewnienia personelu tymczasowego
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
30/06/2016
Termin nadsyłania ofert:
01/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
2016/EJ/01/PO.
Usługi zapewnienia personelu tymczasowego
Zakres przedmiotowej procedury przetargowej obejmuje wybór maksymalnie 3 wykonawców (przedsiębiorstw świadczących usługi zapewnienia personelu tymczasowego) zdolnych świadczyć na rzecz Eurojustu usługi opisane w specyfikacji technicznej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
jak określono w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
30/06/2016 00:00
01/08/2016 13:00
03/08/2016 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 124-221555
Ogłoszenie o zamówieniu
30/06/2016 00:00