Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie wspomagające ocenę stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Data publikacji w witrynie TED:
23/03/2016
Termin nadsyłania ofert:
27/04/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
OLAF/D1/73/2016.
Badanie wspomagające ocenę stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11.9.2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)...
Badanie wspomagające ocenę stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11.9.2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
23/03/2016 00:00
27/04/2016 23:59
12/05/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 061-102550
Sprostowanie
26/03/2016 00:00
2016/S 058-097025
Ogłoszenie o zamówieniu
23/03/2016 00:00