Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Współzależności między rejestrem EU ETS a infrastrukturą potransakcyjną na rynka...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
27/07/2012
Termin nadsyłania ofert:
21/09/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
CLIMA.B.1/SER/2012/0026.
Współzależności między rejestrem EU ETS a infrastrukturą potransakcyjną na rynkach finansowych oraz przejrzystość na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Wykonawca zapewni Komisji analizę techniczną (obejmującą także w stosownych przypadkach analizy wpływu) i usługi doradztwa w sprawach dotyczących:1. wzajemnej zależności między rejestrem EU ETS, infrastrukturą potransakcyjną na rynkach finansowych i poradami dotyczącymi zagadnień merytorycznych i uwarunkowań rozszerzenia dyrektywy w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych i objęcia nią uprawnień do emisji;2. aspektów technicznych, które należy ująć w aktach delegowanych w sprawie przejrzystości handlu (w fazie przed- i potransakcyjnej, w systemach obrotu i w działalności podmiotów systematycznie internalizujących transakcje), przewidzianych w proponowanym rozporządzeniu w sprawie rynków instrumentów finansowych (wniosek dotyczący MiFIR) w zakresie, w jakim takie akty dotyczą uprawnień do emisji i ich instrumentów pochodnych;3. aspektów technicznych (w szczególności progu istotności), które należy uwzględnić w akcie delegowanym w sprawie ujawnienia informacji poufnych przez uczestników rynku, dotyczących uprawnień do emisji, na podstawie proponowanego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (wniosek dotyczący MAR).Wykonawca będzie uczestniczył, zgodnie z instrukcjami Komisji, w przygotowaniu konsultacji z zainteresowanymi stronami. W zakres zamówienia wchodzi również udział wykonawcy w spotkaniach i telekonferencjach.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
27/07/2012 00:00
Nie dotyczy
21/09/2012 23:59
01/10/2012 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 143-237994
Ogłoszenie o zamówieniu
27/07/2012 00:00