Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Seminaria mające na celu podnoszenie świadomości sędziów i przedstawicieli zawod...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data publikacji w witrynie TED:
02/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
19/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014.
Seminaria mające na celu podnoszenie świadomości sędziów i przedstawicieli zawodu prawniczego w zakresie prawodawstwa UE w sprawie równouprawnienia płci
Ogólnym celem seminariów jest pogłębienie znajomości prawodawstwa UE dotyczącego równouprawnienia płci oraz pomoc w upowszechnianiu informacji na temat tego prawodawstwa wśród sędziów i przedstawicieli zawodu prawniczego w UE oraz w krajach kandydujących i państwach należących do EOG/EFTA, które postanowiły uczestniczyć w programie REC („Prawa, równość i obywatelstwo”). Bezpośrednie cele seminariów: — podniesienie wśród uczestników świadomości i zrozumienia w zakresie podstawowych zasad i pojęć prawodawstwa UE dotyczącego równouprawnienia płci, — przegląd odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, — omówienie z uczestnikami problemów, jakie mogą się pojawić przy okazji interpretowania szczegółowych przepisów w związku z hipotetycznymi i faktycznymi sprawami.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
02/07/2016 00:00
19/09/2016 12:00
21/09/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 126-224622
Ogłoszenie o zamówieniu
02/07/2016 00:00