Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi rozwoju i wsparcia systemów informacyjnych informatycznego zarządzania do...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Data publikacji w witrynie TED:
22/06/2016
Termin nadsyłania ofert:
23/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
2016/RTD/J4/OP/PP-0993-2016.
Usługi rozwoju i wsparcia systemów informacyjnych informatycznego zarządzania dotacjami
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest pozyskanie podmiotów świadczących usługi zewnętrzne na potrzeby opracowania i wsparcia w kontekście systemów zarządzania dotacjami w obszarze badań naukowych i innowacji, w tym na potrzeby analizy danych biznesowych. Usługi obejmują między innymi dostosowanie i/lub integrację istniejących systemów i produktów i wymagają działań opisanych dla każdej części. Część 1 dotyczy tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych. Część 2 dotyczy usług wsparcia dla systemów informacyjnych, łącznie z testowaniem, pomocą dla użytkownika i doradztwem. Może obejmować wszystkie rodzaje systemów informacyjnych oraz wszystkie obszary związane z procesami zarządzania dotacjami stosowanymi przez instytucję zamawiającą.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
22/06/2016 00:00
23/09/2016 23:59
30/09/2016 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1: Rozwój systemów informacyjnych (w siedzibie i poza nią)
Pracownicy wykonawcy będą świadczyli przedmiotowe usługi w siedzibie instytucji zamawiającej lub poza nią, zazwyczaj zwykle w siedzibie wykonawcy, na podstawie zleceń rozliczanych według stałej ceny lub oferowanego czasu i środków lub przybliżonego czasu i środków lub czasu i środków. Zamówienie na tę część dotyczy tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych. Może obejmować wszystkie rodzaje systemów informacyjnych oraz wszystkie obszary związane z procesami zarządzania dotacjami stosowanymi przez instytucję zamawiającą. Typowe przykłady: — aplikacje do przetwarzania danych i zarządzania informacją, — zarządzanie obiegiem informacji i zarządzanie biznesowe, — aplikacje do analizy danych biznesowych, — hurtownia danych. Usługi mogą również dotyczyć aplikacji zastanych oraz tworzenia oprogramowania open source. Dla zadań realizowanych poza siedzibą wymaga się dużych zdolności zarządzania projektem.
Część 2
Część 2: Usługi wsparcia systemów informacyjnych (w siedzibie i poza nią)
Pracownicy wykonawcy będą świadczyli przedmiotowe usługi w siedzibie instytucji zamawiającej lub poza nią, zazwyczaj zwykle w siedzibie wykonawcy, na podstawie zleceń rozliczanych według stałej ceny lub oferowanego czasu i środków lub przybliżonego czasu i środków lub czasu i środków. Dotyczy usług wsparcia dla systemów informacyjnych, łącznie z testowaniem, pomocą dla użytkownika i doradztwem. Może obejmować wszystkie rodzaje systemów informacyjnych oraz wszystkie obszary związane z procesami zarządzania dotacjami stosowanymi przez instytucję zamawiającą. Obejmują one następujące działania: — zapewnienie jakości systemów informacyjnych i audyt tych systemów, — bezpieczeństwo systemów informacyjnych, — analiza wymogów systemów informacyjnych, — szczegółowe badania systemów informacyjnych, — opracowywanie architektury korporacyjnej, — pomoc użytkownikom, — administrowanie (z wykluczeniem administrowania systemem technicznym i dedykowanego wprowadzania danych lub usług operacyjnych spoza dziedziny informatyki), — koordynacja.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 175-313690
Sprostowanie
10/09/2016 00:00
2016/S 131-234332
Sprostowanie
09/07/2016 00:00
2016/S 119-211240
Ogłoszenie o zamówieniu
22/06/2016 00:00