Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Skutki zezwoleń przewidzianych w rozporządzeniu REACH
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
29/04/2016
Termin nadsyłania ofert:
06/06/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
Skutki zezwoleń przewidzianych w rozporządzeniu REACH
Celem niniejszego badania jest uzyskanie dowodów potwierdzających wymierne skutki (zarówno pozytywne, jak i negatywne) zezwoleń. W związku z tym wykonawca powinien zgromadzić dane dotyczące kosztów i korzyści dla spółek, organów, społeczeństwa i środowiska. Korzyści powinny obejmować w szczególności korzyści płynące z zastąpienia substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami i/lub korzyści płynące z lepszej kontroli ryzyka w przypadkach dalszego stosowania SVHC z uwagi na niezdatność lub niedostępność zamienników. Badanie zostanie wykorzystane w pracach nad przygotowaniem sprawozdania dotyczącego rozporządzenia REACH za rok 2017. Powinno zostać przeprowadzone z uwzględnieniem planu działania opracowanego w tym celu przez Komisję oraz z zastosowaniem wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących oceny. W związku z tym badanie powinno zawierać przegląd skutków zezwoleń oraz wskazywać niepotrzebne obciążenia administracyjne. Niniejsze zamówienie na usługi powinno obejmować pogłębione rozpoznanie i określenie ilościowe skutków zezwoleń.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
29/04/2016 00:00
06/06/2016 16:00
09/06/2016 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 084-147733
Ogłoszenie o zamówieniu
29/04/2016 00:00