Szczegóły ogłoszenia o przetargu

The submission deadline is extended until 29 August 16:00. Submitting (or resubmitting) of offers is possible.
Tytuł:
Usługi doradcze w zakresie weryfikacji kompletności i zgodności krajowych środkó...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
01/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
29/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
556/PP/2016/FC.
Usługi doradcze w zakresie weryfikacji kompletności i zgodności krajowych środków transpozycji i inne usługi oceny prawnej w dziedzinie unijnego prawa zamówień publicznych
Po formalnym zgłoszeniu przez państwa członkowskie krajowych środków transpozycji Komisja będzie zainteresowana otrzymaniem oceny kompletności transpozycji dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE), jak również wszechstronnej i dogłębnej analizy prawnej na temat zgodności krajowych środków transpozycji z dyrektywami UE i tłumaczenia tych środków krajowych na język angielski. Ponadto Komisja może wymagać przeprowadzenia analizy prawnej dotyczącej przepisów krajowych, które – w regulowaniu kwestii zamówień publicznych i w odniesieniu do przepisów UE w tej dziedzinie – wykraczają poza zakres dyrektyw UE (więcej szczegółów można znaleźć w specyfikacji technicznej).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
01/07/2016 00:00
29/08/2016 16:00
31/08/2016 16:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 165-296613 Sprostowanie 27/08/2016 00:00
2016/S 125-222903 Ogłoszenie o zamówieniu 01/07/2016 00:00