Szczegóły ogłoszenia o przetargu

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Tytuł:
Regionalne sieci współpracy na rzecz modernizacji przemysłu – inicjatywa „Reconf...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
15/04/2016
Termin nadsyłania ofert:
09/06/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2016/004
Regionalne sieci współpracy na rzecz modernizacji przemysłu – inicjatywa „Reconfirm”
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi. Komisja Europejska pragnie zwiększyć konkurencyjność przemysłu poprzez, między innymi, zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla władz regionalnych w zakresie wdrożenia ich inteligentnych strategii specjalizacji w celu promowania projektów partnerstw na rzecz modernizacji przemysłu skoncentrowanych na ponadnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej współpracy oraz proaktywnego zaangażowania przemysłu i MŚP. W związku z tym celem niniejszego zamówienia jest pobudzanie do tworzenia sieci regionów, podmiotów z dziedziny przemysłu, badań naukowych i innych regionalnych interesariuszy, angażujących te podmioty w realizację inteligentnych strategii specjalizacji, oraz ułatwienie współpracy przy innowacyjnych projektach przemysłowych. Ostatnim celem jest promowanie, projektowanie i uruchamianie partnerstw inwestycyjnych ponad granicami UE ukierunkowanych na modernizację przemysłu pomiędzy podmiotami z różnych regionów UE, a w szczególności z regionów słabiej rozwiniętych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
15/04/2016 00:00
04/06/2016 23:59
Nie dotyczy
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 102-180966 Sprostowanie 28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263 Ogłoszenie o zamówieniu 15/04/2016 00:00