Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Metoda oceny objętych procedurami zezwoleń i ograniczeń substancji PBT w kontekś...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
13/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
16/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Metoda oceny objętych procedurami zezwoleń i ograniczeń substancji PBT w kontekście analizy społeczno-ekonomicznej
Celem badania jest opracowanie w pełni funkcjonalnej metody analizy społeczno-ekonomicznej substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (persistent, bioaccumulative and toxic – PBT) oraz substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (very persistend and very bioaccumulative – vPvB) z uwzględnieniem dotychczasowego stanu prac w tej dziedzinie. Należy ocenić wpływ substancji PBT/vPvB na zdrowie ludzi i środowisko, biorąc pod uwagę ich właściwości swoiste, scenariusze emisji i rozmieszczenie w różnych przedziałach środowiska. W miarę możliwości należy w rozsądnym zakresie oszacować potencjalną szkodliwość tych substancji z uwzględnieniem oceny pod względem ilościowym i finansowym ewentualnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska. Opracowana metoda musi umożliwić podział substancji PBT/vPvB na grupy o potencjalnie podobnych skutkach, np. ze względu na podobne właściwości i schematy rozmieszczenia. W celu wyciągnięcia wniosków odnośnie do proporcjonalności środków zmniejszających ryzyko lub umożliwienia stwierdzenia, czy korzyści społeczno-ekonomiczne są większe od ryzyka związanego z użyciem danej substancji, należy opracować metodę porównawczą.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 133-238949
Ogłoszenie o zamówieniu
13/07/2016 00:00