Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Działalność biura Porozumienia Burmistrzów – usługi wsparcia Porozumienia Burmis...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
22/04/2016
Termin nadsyłania ofert:
11/07/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/B3/2016/503-535-594.
Działalność biura Porozumienia Burmistrzów – usługi wsparcia Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii
Celem szczegółowym zamówienia jest zapewnienie działalności biura Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii oraz świadczenie centralnych usług wsparcia w ramach programu międzynarodowej współpracy miast. Biuro będzie składać sprawozdania Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, a także Służbie ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej oraz będzie ściśle współpracować ze służbami Komisji Europejskiej, w szczególności ze Wspólnym Centrum Badawczym w Isprze (Włochy). W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
22/04/2016 00:00
11/07/2016 17:00
20/07/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 079-139476
Ogłoszenie o zamówieniu
22/04/2016 00:00