Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi wsparcia związane z zapewnianiem jakości w kształceniu i szkoleniu zawodo...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
18/07/2023
Termin nadsyłania ofert:
25/09/2023
Status:
Zamknięte
Informacja
EMPL/2023/OP/0009
Usługi wsparcia związane z zapewnianiem jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET), monitorowaniem zdolności i europejskimi podstawowymi profilami zawodowymi (EVCP)
Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zakup usług wykonawcy, który będzie świadczył usługi wsparcia we wdrażaniu zalecenia Rady z 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), w szczególności we wdrażaniu ram europejskiego systemu zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (European Quality Assurance in Vocational Education and Training, EQAVET), ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania losów absolwentów, a także przy zastosowaniu zasady, że kształcenie i szkolenie zawodowe powinno być prowadzone w sposób elastyczny i modułowy. Komisja jest odpowiedzialna za koordynację ogólnej realizacji celów określonych w odpowiednich zaleceniach Rady. Wykonawca zostanie poproszony o współpracę, pod nadzorem Komisji, z odpowiednimi grupami zainteresowanych stron, takimi jak Komitet Doradczy ds. Szkolenia Zawodowego, dyrektorzy generalni ds. kształcenia i szkolenia zawodowego czy odpowiednie grupy ekspertów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
80530000
Warunki udziału
Uprasza się o zapoznanie z dokumentacją przetargową.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/07/2023 00:00
25/09/2023 14:00
26/09/2023 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2023/S 136-435605
Ogłoszenie o zamówieniu
18/07/2023 00:00