Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analizy dotyczące unijnego systemu energetycznego jako element wsparcia polityki
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
04/06/2016
Termin nadsyłania ofert:
22/07/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C2/2016-489.
Analizy dotyczące unijnego systemu energetycznego jako element wsparcia polityki
W pakietach klimatycznych do 2020 i 2030 roku UE zobowiązała się do: — obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 w porównaniu z poziomem z 1990 i o 40% do 2030, — osiągnięcia udziału odnawialnych źródeł energii wynoszącego 20% do 2020 i co najmniej 27% do 2030, — zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do 2020 i o 27% do 2030. Cele te w oczywisty sposób przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw (w 2013 ponad 50% unijnej energii pochodziło z importu), do bardziej zrównoważonego sektora energetycznego, najlepiej bez negatywnego wpływu na konkurencję. W tym krajobrazie sieć energii elektrycznej ma do odegrania centralną rolę. W 2014 26% mocy w UE pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Około 10% całkowitej ilości energii elektrycznej w UE pochodziło z różnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (takich jak wiatr i energia słoneczna). Z uwagi na rosnącą liczbę urządzeń i oczekiwane rozpowszechnienie pomp ciepła i pojazdów elektrycznych, udział energii elektrycznej w całkowitym zużyciu energii wzrośnie i udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mógłby osiągnąć poziom nawet 50% do 2030 przy istotnym udziale różnych źródeł.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
04/06/2016 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
22/07/2016 17:00
29/07/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 190-388248 Sprostowanie 04/10/2017 00:00
2017/S 178-363702 Sprostowanie 16/09/2017 00:00
2016/S 107-189995 Ogłoszenie o zamówieniu 04/06/2016 00:00