Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa systemu rezerwacji/wystawiania wejściówek, w tym rozwój/dostosowanie pro...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
19/05/2016
Termin nadsyłania ofert:
28/06/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
COMM/DG/AWD/2016/148.
Dostawa systemu rezerwacji/wystawiania wejściówek, w tym rozwój/dostosowanie produktu, usługi hostingowe w pełnym zakresie, usługi konserwacji i wsparcia technicznego oraz zakup niezbędnego sprzętu
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę funkcjonującego systemu rezerwacji dla Parlamentu Europejskiego, na zasadzie sprzedaży bezpośredniej lub umowy licencyjnej. Parlament Europejski będzie wyłącznym właścicielem systemu rezerwacji, w tym jego kodów źródłowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostosowanie i rozwój systemu rezerwacji w celu zaspokojenia potrzeb Parlamentu. Wykonawca będzie ściśle współpracował w kierownikiem projektu PE oraz właściwymi służbami w celu sfinalizowania wymogów (analiza) oraz przeprowadzenia wymaganych prac programistycznych i dostosowań. Przed wdrożeniem każdego etapu lub wprowadzeniem ważnych uaktualnień oprogramowania wykonawca zorganizuje sesje szkoleniowe dla personelu obsługi zwiedzających (dostosowane do różnych profili użytkowników). Potrzebne będą dodatkowe szkolenia dla administratorów systemu, aby mogli wykonywać swoje zadania. Wybrani (lub wszyscy) administratorzy systemu powinni również zostać przeszkoleni w zakresie rozwiązywania prostych problemów z zakupionym sprzętem. Administratorzy systemu mogą zostać wyszkoleni na instruktorów, tak aby byli w stanie przeprowadzać okresowe szkolenia dla nowych pracowników. Wykonawca będzie również odpowiadał za dostarczenie aktualnych podręczników użytkownika w języku angielskim, obejmujących wszystkie funkcjonalności systemu rezerwacji i zakupionego sprzętu oraz podzielonych na części przeznaczone dla użytkowników o różnych profilach. Po wprowadzeniu zmian w systemie podręczniki będą aktualizowane. Dostawa systemu rezerwacji zostanie podzielona na etapy/moduły.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
19/05/2016 00:00
28/06/2016 17:00
11/07/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 095-170072
Ogłoszenie o zamówieniu
19/05/2016 00:00