Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Centrum wiedzy UE na temat zapobiegania radykalizacji postaw
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Data publikacji w witrynie TED:
08/09/2023
Termin nadsyłania ofert:
06/11/2023
Status:
Zamknięte
Informacja
HOME/2023/OP/0002
Centrum wiedzy UE na temat zapobiegania radykalizacji postaw
Komisja Europejska tworzy centrum wiedzy UE w celu wzmocnienia polityki UE w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji prowadzącej do ekstremizmu z użyciem przemocy i terroryzmu.Będzie kierowane przez Komisję i będzie wspierało państwa członkowskie i inne zainteresowane strony w zapobieganiu i przeciwdziałaniu radykalizacji postaw. Jego głównym celem będzie konsolidacja i rozpowszechnienie wiedzy i wiedzy fachowej, a także wsparcie państw członkowskich w opracowywaniu strategii i praktyk w tej dziedzinie. Będzie również wspierać wdrażanie środków zapobiegawczych na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym, skupiając decydentów politycznych i praktyków, przy wsparciu naukowców pracujących nad zapobieganiem radykalizacji i umacnianiem wysiłków.Będzie opierać się na sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji (RAN) poprzez sprawne przejście od podnoszenia świadomości w celu konsolidacji wiedzy, w tym zapobiegania radykalizacji postaw online, w oparciu o zdobyte doświadczenia i doświadczenia zgromadzone przez RAN.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
60,000,000.00 EUR
60,000,000.00 EUR
73000000
EE / EG / IL / CH / EL / MT / IS / AL / IT / ES / 1A / AT / CY / LB / CZ / TN / PL / LI / RO / NL / TR / BA / DE / NO / RS / BE / FI / PT / BG / JO / DK / LT / LU / HR / LV / FR / HU / SE / MA / DZ / SI / UK / ME / SK / IE / CA / MK / US
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
73000000
Warunki udziału
Uprasza się o zapoznanie z dokumentacją przetargową.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
08/09/2023 00:00
06/11/2023 16:00
07/11/2023 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2023/S 173-540470
Ogłoszenie o zamówieniu
08/09/2023 00:00