Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie techniczne i naukowe w związku z wdrażaniem dyrektywy siedliskowej 92/4...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
07/05/2016
Termin nadsyłania ofert:
22/06/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.B.3/SER/2016/0016.
Wsparcie techniczne i naukowe w związku z wdrażaniem dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG i dyrektywy ptasiej 2009/147/WE
Celem zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego i naukowego na rzecz Komisji w 3 dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie przyrody (dyrektywa ptasia 2009/147/WE i dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG): analiza kwestii prawnych lub projektów i programów finansowanych przez UE, w celu weryfikacji zgodności z wymogami prawodawstwa UE w dziedzinie przyrody; sporządzanie wytycznych i technicznych opracowań tematycznych służących promocji spójnego wdrażania dyrektyw; oraz ocena informacji przedkładanych przez państwa członkowskie na podstawie obowiązków sprawozdawczych ustanowionych w dyrektywach.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
07/05/2016 00:00
22/06/2016 16:00
08/07/2016 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 089-155813 Ogłoszenie o zamówieniu 07/05/2016 00:00