Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Obsługa, rozwój i utrzymanie europejskiej sieci informacji i obserwacji środowis...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
25/05/2016
Termin nadsyłania ofert:
11/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/EMFF/2016/006.
Obsługa, rozwój i utrzymanie europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego
Komisja Europejska, reprezentowana do celów niniejszego zaproszenia do składania ofert przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), zamierza zawrzeć 6 umów o usługi. Zamówienie jest podzielone na 6 części: część 1: geologia, część 2: siedliska dna morskiego, część 3: fizyka, część 4: chemia, część 5: biologia, część 6: działalność człowieka. Celem zamówienia jest dalszy rozwój usług operacyjnych: zapewnienie interoperacyjności i otwartego dostępu do danych morskich oraz dalszy rozwój produktów uzyskanych z danych na podstawie obserwacji morza, z zapewnieniem darmowego i otwartego dostępu do tych produktów oraz do obserwacji, na podstawie których opracowano przedmiotowe produkty.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
25/05/2016 00:00
11/08/2016 23:59
22/08/2016 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Geologia Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Część 2 Siedliska dna morskiego Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Część 3 Fizyka Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Część 4 Chemia Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Część 5 Biologia Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Część 6 Działalność człowieka Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2016/S 099-176449 Ogłoszenie o zamówieniu 25/05/2016 00:00