Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług wsparcia analitycznego i metodologicznego
Instytucja zamawiająca:
The European Labour Authority
Data publikacji w witrynie TED:
14/08/2023
Termin nadsyłania ofert:
28/09/2023
Status:
Zamknięte
Informacja
ELA/2023/OP/0031
Świadczenie usług wsparcia analitycznego i metodologicznego
Umowa ramowa obejmuje usługi analityczne, w tym kompilację i analizę danych dotyczących strukturalnego rynku pracy i mobilności zawodowej, analizę potrzeb w zakresie informacji, mapowanie istniejących źródeł informacji, wsparcie metodologiczne w zakresie gromadzenia i zestawiania danych, opracowywanie modeli analitycznych oraz wdrażanie i analiza badań.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
12,500,000.00 EUR
73210000
Warunki udziału
Uprasza się o zapoznanie z dokumentacją przetargową.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
14/08/2023 00:00
28/09/2023 16:00
29/09/2023 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Kompilacja i analiza danych ilościowych, metody mieszane.
Wykonawca tej części zamówienia zostanie poproszony o identyfikację, kompilację, analizę i prezentację danych statystycznych ze źródeł zewnętrznych, takich jak Eurostat lub inne instytucje UE, a także organy międzynarodowe, krajowe urzędy statystyczne, dane administracyjne na poziomie UE lub krajowym, dane ankietowe dostępne na poziomie międzynarodowym lub w krajach europejskich.
Część 2
Kompilacja i analiza danych ilościowych, metody mieszane
Wykonawca tej części zostanie poproszony o identyfikację, kompilację, analizę i prezentację danych jakościowych ze źródeł zewnętrznych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2023/S 166-524023
Sprostowanie
30/08/2023 00:00
2023/S 155-492602
Ogłoszenie o zamówieniu
14/08/2023 00:00