Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zamówienie na usługi dotyczące „Stworzenia platformy współpracy oraz wspierania ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
25/06/2016
Termin nadsyłania ofert:
16/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C2/2016-488.
Zamówienie na usługi dotyczące „Stworzenia platformy współpracy oraz wspierania władz lokalnych i regionalnych w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii”
Nowe ramy polityki na 2030 zawierają istotną zmianę w porównaniu z ramami na 2020. Chociaż cel udziału odnawialnych źródeł energii na poziomie 20% do 2020 został rozbity na wiążące cele krajowe, nie dotyczy to już minimalnego celu 27% do 2030. Potrzebne są zatem szczególne wysiłki, które zagwarantują przyjęcie przez państwa członkowskie środków krajowych mających na celu osiągnięcie powszechnej zgodności z ogólnounijnym celem. Nadchodzący pakiet w sprawie odnawialnych źródeł energii określi warunki gwarantujące osiągnięcie celu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Aby wesprzeć wszystkie te inicjatywy i stać się światowym liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, Komisja Europejska zamierza zaangażować odpowiednich partnerów politycznych, przemysłowych i społecznych na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym i regionalnym, powiązanych z sektorem odnawialnych źródeł energii, z myślą o osiągnięciu, wspieraniu i nadzorowaniu minimalnego celu 27% udziału odnawialnych źródeł energii na wszystkich możliwych poziomach.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
25/06/2016 00:00
16/08/2016 17:00
29/08/2016 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 121-214278
Ogłoszenie o zamówieniu
25/06/2016 00:00